Sunday, 8 December 2013

6 perangkap syaitan

Menurut Ibn al-Jauzi, setidaknya ada enam langkah setan dalam menjerat manusia.

Pertama: berusaha menjadikan manusia kafir atau musyrik.

Kedua: Jika  gagal, berusaha menjadikan mereka yang Muslim sebagai pelaku bid'ah.

Ketiga: Jika gagal, berusaha menjadikan mereka tukang maksiat/pelaku dosa besar.  

Keempat: Jika gagal, berusaha agar mereka banyak melakukan dosa-dosa kecil.

Kelima: Jika gagal,berusaha menyibukkanmereka dalam masalah-masalah yang  mubah (yang tidak bermanfaat dan tidak berpahala).

Keenam: Jika gagal juga, berusaha menyibukkan mereka dengan urusan-urusan sederhana sehingga mereka  melupakan berbagai urusan yang lebih utama; misalnya menyibukkan diri dengan amalan sunnah, tetapi meninggalkan amalan wajib.

Sent from my HTC


Post a Comment