Monday, 7 April 2008

Pintu Syaitan

Seorang soleh berkata: “Syaitan masuk kedalam hati manusia melalui sepuluh pintu
1.Jahat sangka, lantas aku menghadapinya dengan menaruh kepercayaan dan berpada dengan yang ada setelah berusaha dan berikhtiar.
2.Cinta kehidupan dan panjang angan-angan, lantas aku menghadapinya dengan rasa takut terhadap kedatangan maut yang tiba-tiba.
3.Cinta kemewahan dan kenikmatan, lantas aku menghadapinya dengan meyakini bahwa nikmat itu akan hilang dan meyakini balasan buruk.
4.Kagum pada diri sendiri(ujub), lantas aku menghadapinya dengan mensyukuri nikmat-nikmat pemberian Allah dan takut balasan siksa.
5.Pandan rendah terhadap orang lain dan tidak menghormati mereka, lantas aku menghadapinya dengan cara mengetahui hak-haknya dan kehormatan mereka.
6.Hasad, lantas aku menghadapinya dengan sifat Qana'ah (berpuas hati dengan apa yang ada setelah berusaha dan berikhtiar) dan ridho terhadap pemberian Allah kepada makhluknya.
7.Riya' dan suka pujian manusia, lantas aku menghadapinya dengan sifat ikhlas.
8.Bakhil, lantas aku menghadapinya dengan meyakini bahwa apa yang ada ditangan makhluk itu akan binasa, sedang apa yang ada disisi Allah itu akan kekal.
9.Takabbur, lantas aku menghadapinya dengan sifat tawaddhu.
10.Tamak, lantas aku menghadapinya dengan yakin terhadap balasan Allah dan tidak mengharapkan sesuatu yang ada pada manusia.”


Courtesy of Mutiara Amaly,
Published by AsyhadiOne.BlogSpot.com

Post a Comment